Bàn chải nhiệt xung trị liệu

1,350

+ Bàn chải sử dụng xung đện để massage
+ Bàn chải sử dụng nhiệt nóng để massage
Nhiệt và xung điện có thể chỉnh được cường phù hợp
Phù hợp massage toàn cơ thể