Giường điện tập đứng cho người bị liệt

12,500,000

Giúp bệnh nhân thích nghi dần

Rút ngắn thời gian phục hồi

Hạn chế các biến chứng nằm lâu