Giường tập đứng thẳng cho người liệt

10,000,000

Tập đứng phục hồi chức năng chân

Hạn chế các biến chứng do nằm lâu

Tăng cường miễn dịch và sức khỏe cơ thể

Thay đổi không gian thư giãn

Sử dụng thuận lợi đơn giản