Đèn tần phổ để bàn CQ – 10

850

+ Đèn tần phổ phát ra sóng bức xạ điện từ có độ an toàn cao
+ Đèn TDP có thể sử dụng rộng dãi