Máy xung điện massage giảm mỡ sinh học

6,500

+ Tiêu hao mỡ bằng vi sóng
+ Tiêu hao mỡ bằng nhiệt lượng
+ Massage cơ thể bằng xung điện