Máy xung điện massage tiêu mỡ

3,800

+ Sử dụng dòng điện tương tự điện sinh học
+ Có thể sử dụng đồng thời từ 2 – 10 người
+ Độ an toàn cao.