Máy điện sinh học có giác hơi DDS8

7,500

+ Máy điện sinh học DDS8 có nhiều tính năng
+ Hiệu quả cao
+ Dễ sử dụng