Máy xung điện giảm béo

4,500

+ Máy có nhiều chế độ xung
+ Có thể cài đặt thời gian và nhiệt độ
+ Máy kết hợp phát xung và nhiệt