Máy sắc thuốc và đóng túi hai nồi

39

+ Máy sắc các loại thuốc đông y

+ Sắc và đóng túi tự động