Máy sắc thuốc đông y và đóng túi tự động

32

+ Máy dùng sắc các loại thuốc đông y

+ Đóng túi tự động khép kín