Máy sắc thuốc áp suất cao 3 nồi

66

+ Chắt lọc được nhiều tinh chất

+ Giảm thời gian sắc và điện năng

+ Thích hợp sắc đun nhiều vị thuốc nam bắc