Cuộn màng PET đóng túi thuốc

460

+ Cuộn màng PET dùng cho máy đóng túi thuốc đông y tự động

+ Có các kích thước khác nhau

+ Hình hươu saka