Túi đóng thuốc bắc

450

+ Loại 10 cm 4 kg giá 450

+ Loại 10 cm 9 kg giá 800

+ Loại 11 cm 7 kg giá 750

+ Loại 10 cm 9 kg giá 1.000.000