Máy sắc thuốc và đóng túi tự động

22

+ Máy có nhiều chế độ sắc thông minh

+ Đóng gói tự động nhiều loại dung tích

+ Kiểm soát nhiệt độ trong quá trình sắc