Máy sắc thuốc áp suất cao

49

+ Tăng cường khả năng lấy dược chất

+ Tiết kiệm thời gian và công sức