Đèn tần phổ TDP hai đầu CQ-36

2,300

+ Đèn tần phổ TDP hai đầu dễ sử dụng
+ Đèn tần phổ TDP hai đầu có độ an toàn cao
+ Đèn tần phổ sử TDP có độ linh hoạt cao