Khung đẩy tập đi có ghế ngồi nghỉ

1,100

+ Khung tập đi dùng cho người già yếu liệt
+ Khung có ghế ngồi nghỉ nghi đi xa
+ Chiều cao khung có thể chỉnh được cao thấp