Khung tập đi chữ U có ghế ngồi nghỉ

850

+ Khung tập đi có thể mở ra gấp lại
+ Khung được tích hợp thêm ghế ngồi
+ Khung có thể gấp, ghế có thể tháo rời
+ Vật liệu chắc chắn