Khung tập đi phục hồi chức năng

3,200

+ Khung có độ an toàn cao
+ Khung có thêm phanh và bệ để chân tạo sự thoải mái khi sử dụng
+ Kết cấu khung vững chắc