Mô hình bộ xương người 85cm

16

+ Mô hình bộ xương có kích thước 85 cm
+ Mô hình có đánh dấu vị trí điểm bám của các cơ