Mô hình xương chậu

600

+ Mô phỏng cấu trúc xương chậu
+ Mô phỏng mở rộng thêm cấu tạo cột sống thắt lưng