Mô hình bộ xương người hoàn chỉnh

35

+ Mô phỏng đầy đủ cấu tạo bộ xương người
+ Chiều cao bộ xương có tỉ lệ 1: 1 so với thực tế 170 cm
+ Các khớp xương của mô hình có thể cử động được