Mô hình khớp xương bả vai

530

+ Mô hình mô tả cấu tạo xương bả vai
+ Mô hình cho thấy cấu tạo khớp vai cùng các dây chằng