Mô hình bộ xương cao 170cm có điểm bám gân cơ

53

+ Mô hình thể hiện hoàn thiện bộ xương người
+ Các khớp xương linh hoạt
+ Mô hình hệ xương thể hiện nguyên ủy bám tận các cơ, dây chằng khớp xương