Mô hình xương hộp sọ

1,500

Mô hình xương hộp sọ có tỉ lệ 1 : 1 so với thực tế
Các xương được thể hiện rõ ràng chính xác như thực tế