Mô hình khung xương chậu

1,600

+ Mô phỏng cấu trúc các xương tạo lên khung chậu
+ Các đốt xương có thể tháo rời
+ Thể hiện chi tiết cấu trúc cột sống và bệnh lý thoát vị đĩa đệm