Bộ xương người có đĩa đệm và dây thần kinh cột sống

2

+ Mô hình giải phẫu bộ xương người cao 85 cm
+ Bộ xương được mô tả tỉ mỉ và chi tiết