Mô hình giải phẫu cơ thể người 85 cm

75

+ Mô hình có tỉ lệ 1 :1

+ Mô tả các cơ quan nội tạng trong cơ thể người